Vodiči

VODIČI

Nenad Igrc – 098 906 9066 – nenoigrc@gmail.com
Darko Majer – 099 638 8685 – darko.majer62@gmail.com
Melita Hrvaćanin – 098 885 112 – melita.hrvacanin@gmail.com
Željko Bockovac – 095 541 1041 – bockovac@gmail.com
Dorja Tečić – 091 767 4401 – slusaj@gmail.com
Kristijan Furda – 098 578 070 – kristijan.furda@gmail.com
Dražen Horaček – 091 541 6565 – horacek.drazen@gmail.com
Hana Križanić – 095 801 1181 – krizanichana@gmail.com
Bajčetić Šijanski Mirna – 092 313 7050 – mbajceticsijanski@gmail.com
Šijanski Damir – 092 312 7050 – damirsijanski@gmail.com


Vodiči pripravnici

Goran Bakula – 092 318 0191 – goranbakula@yahoo.com
Tomislav Maček – 098 918 8476 – tommy.sword@gmail.com


Kandidat za vodiča

Ivana Habek – 091 727 3363 – ivana.habek@gmail.com